Fornlämningar i Hallands län (Externa data) [sv]

Other languages: Fornlämningar i Hallands län (swedish)

Fornlämningar (Sverige) [sv]

Description

Detta dataset innehåller fornlämningsnummer, länk till fornlämning i FMIS, URI och lämningstyp hämtade från FMIS (Riksantikvarieämbetet) genom K-samsök.

Datasetet uppdateras regelbundet.

Denna sida använder data från K-Samsök [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
25/10/2015 12:18:08
Beta
Status
Purpose

Syftet med datasetet är att leda ner fornlämningsidentiteter från förvaltningsmiljön i FMIS i syfte att kunna användas i länkar från museidatabaser (som Primus) och fungera om referenser från undersökningar och kontext här på data.arkeologi.org. [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/2d1276a0-c14a-403c-9955-1256d80812d8
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 20984 hits.
Name
Fornlämningar i Hallands län
Swedish

Description
Detta dataset innehåller fornlämningsnummer, länk till fornlämning i FMIS, URI och lämningstyp hämtade från FMIS (Riksantikvarieämbetet) genom K-samsök.

Datasetet uppdateras regelbundet.

Denna sida använder data från [K-Samsök](http://www.ksamsok.se/)
Swedish

Dataset
Purpose
Syftet med datasetet är att leda ner fornlämningsidentiteter från förvaltningsmiljön i FMIS i syfte att kunna användas i länkar från museidatabaser (som Primus) och fungera om referenser från undersökningar och kontext här på data.arkeologi.org.
Swedish

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/).
Swedish

Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Source type
URL
http://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?stylesheet=&x-api={apiKey}&method=search&hitsPerPage=50&query=county=13+and+serviceName=fmi&hitsPerPage={limit}&startRecord={offset}